Danh sách các Bài soạn "Số từ và lượng từ" lớp 6 hay nhất

Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật. Số từ và lượng từ đóng vài trò quan trọng Tiếng Việt đặc biệt là viết văn. Vậy vài trò, cách nhận biết, sử dụng số từ và lượng từ như thế nào? Mời các bạn tham khảo một số bài soạn "Số từ và lượng từ" hay nhất mà Chúng tôi đã tổng hợp trong bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn và chuẩn bị tốt nội dung tiết học.

1

Bài soạn "Số từ và lượng từ" số 5

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 63 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 1. 4. Những từ sau đây : đôi, tá, cặp giống và khác với số từ như thế nào ? Đặt câu với một trong những từ đó.

Bài tập

1. Bài tập 1, trang 129, SGK.

2. Bài tập 2, trang 129, SGK.

3. Bài tập 3, trang 129 -130, SGK.

4. Những từ sau đây : đôi, tá, cặp giống và khác với số từ như thế nào ? Đặt câu với một trong những từ đó.

5. Trong các câu sau, có hai câu có từ mọi. Có thể thay từ tất cả vào chỗ của từ mọi không ? Nếu chỉ dùng từ tất cả (không dùng từ mọi) thì câu phải như thế nào ?

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, pha trò, gọi nhau í ới. Cu Tí nhìn theo. Có ai nhận ra cu Tí cất tiếng gọi. Mọi người quay nhìn, cười vang, đùa nhau gọi cu Tí.


Gợi ý làm bài

Câu 1. HS tìm các số từ (ở các dòng 1, 3, 4 của bài thơ).

Để xác định ý nghĩa của số từ, HS chú ý đến vị trí của số từ so với danh từ. Nếu số từ đứng trước danh từ, thì số từ chỉ số lượng ; nếu đứng sau, thì chỉ số thứ tự.


Câu 2. Thông thường, các từ trăm, ngàn khi kết hợp với số từ thì chỉ số lượng chính xác (ví dụ : một trăm, một ngàn,..), còn từ muôn chỉ số lượng không chính xác.

HS xét xem các từ trăm, ngàn được dùng trong câu thơ có chỉ đúng "trăm, ngàn" không hay chỉ một số lượng không chính xác.


Câu 3. Từng và mỗi đều chỉ ý phân phối, tách riêng từng cá thể sự vật, nhưng từng hàm ý "lần lượt, cái trước, cái sau", còn mỗi không có ý đó.


Câu 4. HS chú ý đến ý nghĩa và khả năng kết hợp của các từ đôi, tá, cặp, chục để tìm ra sự giống và khác nhau với số từ.


Câu 5. Từ mọi chỉ sự phân phối, từ tất cả chỉ tổng lượng. Hai từ này có thể đi cùng nhau để chỉ tổng thể, ví dụ : Tất cả mọi người (nhân mạnh ý : khồng trừ một ai) hoặc có thể dùng thay nhau khi danh từ đi kèm chỉ sự vật, người.... xác định, ví dụ : Tất cả học sinh lớp 6A - Mọi học sinh lớp 6A...

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Liên kết: Vay tiền bằng CMND
2

Bài soạn "Số từ và lượng từ" số 6

Câu 1 (trang 128 sgk Văn 6 Tập 1):

a. - Từ "hai" bổ sung nghĩa cho từ "chàng".

- Từ "một trăm" bổ sung nghĩa cho từ "ván cơm nếp".

- Từ "một trăm" bổ sung nghĩa cho từ "nệp bánh chưng".

- Từ "chín" bổ sung nghĩa cho từ "ngà".

- Từ "chín" bổ sung nghĩa cho từ "cựa".

- Từ "chín" bổ sung nghĩa cho từ "hồng mao".

- Từ "một" bổ sung nghĩa cho từ "đôi".

- Những từ in đậm này đều đứng trước danh từ và bổ sung ý nghĩa về số lượng cho danh từ.

b. - Từ "sáu" bổ sung ý nghĩa cho từ "thứ".

- Từ in đậm này đứng sau danh từ và chỉ số thứ tự đứng sau danh từ.


Câu 2 (trang 128 sgk Văn 6 Tập 1):

- Từ "đôi" trong câu a không phải là số từ vì nó mang ý nghĩa đơn vị và đứng ở vị trí của danh từ chỉ đơn vị.

Câu 3 (trang 128 sgk Văn 6 Tập 1):

- Một số từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ "đôi" như: tá (một tá khăn mặt, …), cặp (một cặp bánh, …), chục (một chục quả chuối,…),…


II. Lượng từ

Câu 1 (trang 128 sgk Văn 6 Tập 1):

- Giống nhau: tất cả những từ in đậm ấy đều đứng trước danh từ.

- Khác nhau:

+ "các, những, cả, mấy" chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật đứng trước danh từ. Những từ như vậy được gọi là "lượng từ".

+ Số từ để chỉ số lượng hoặc số thứ tự của sự vật.


Câu 2 (trang 129 sgk Văn 6 Tập 1):

- Những từ có công dụng và ý nghĩa tương tự như: các, mọi, mỗi, từng, …


III. Luyện tập

Câu 1 (trang 129 sgk Văn 6 Tập 1):

- "một, hai, năm (canh)" là số từ chỉ số lượng thời gian đã trôi qua từ canh này sang canh khác nhưng Bác trằn trọc mãi không ngủ được.

- "(canh) bốn, năm" là số từ chỉ số thứ tự từ canh bốn đến canh năm.


Câu 2 (trang 129 sgk Văn 6 Tập 1):

- Các từ "trăm"(núi), "ngàn"(khe), "muôn"(nỗi) là số từ chỉ ý nghĩa là nhiều, rất nhiều.


Câu 3 (trang 129 sgk Văn 6 Tập 1):

* Sự giống và khác nhau của từ "từng" và "mỗi" đó là:

- Giống nhau: tách nhau từng sự vật, từng cá thể.

- Khác nhau:

+ "Từng": mang ý nghĩa lần lượt theo trình tự, hết cá thể này đến cá thể khác.

+ "Mỗi": mang ý nghĩa nhấn mạnh, tách riêng từng cá thể, không mang ý nghĩa lần lượt.


Câu 4 (trang 130 sgk Văn 6 Tập 1):

- Khi viết chính tả các bạn cần chú ý lắng nghe để phân biệt các tiếng dễ bị sai như [ra], [chả], [tất tưởi], [giơ].

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
3

Bài soạn "Số từ và lượng từ" số 1

I. Số từ

1. Từ hai bổ sung từ chàng

- Từ một trăm bổ sung ý nghĩa cho từ cơm nếp, nệp bánh chưng

- Từ chín bổ sung ý nghĩa cho từ ngà, cựa, hồng mao, đôi

→ Các từ này đứng trước danh từ, bổ sung ý nghĩa về mặt số lượng

2. Từ đôi không phải là số từ. Vì đôi là danh từ chỉ đơn vị

3. Các từ có chung ý nghĩa với từ “đôi”: tá, cặp, chục…


II. Lượng từ

1. Các từ “các”, những”, “cả mấy” là những từ chỉ lượng của sự vật một cách ước chừng

2. Mô hình các cụm danh từ


III. Luyện tập

Câu 1 (trang 129 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Các số từ trong bài thơ:

- Câu 1: một, hai, ba

- Câu 2: bốn, năm

- Câu 4: năm

- Dựa vào vị trí của số từ (đứng trước hay đứng sau danh từ chính canh và cánh)

→ Chỉ số lượng: thường trước danh từ chính

+ Chỉ thứ tự: các số từ ở dòng 3 (đứng sau danh từ chính)


Câu 2 (trang 129 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Trăm, ngàn, muôn ở đây không dùng để chỉ số lượng chính xác, mà chỉ số lượng nhiều, rất nhiều


Câu 3 (trang 129 sgk ngữ văn 6 tập 1)

- Giống: chỉ sự tách ra của sự vật, vật thể

Khác nhau là:

+ Từng: mang ý nghĩa chỉ trình tự, lần lượt, thứ tự từ cái này tới cái khác

+ Mỗi: mang ý nghĩa nhấn mạnh sự tách biệt, không có nghĩa lần lượt theo trình tự

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
4

Bài soạn "Số từ và lượng từ" số 4

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Số từ là gì?

a) Ví dụ:

(1) Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những thứ gì, vua bảo: "Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh trưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi".

(Sơn Tinh, Thuỷ Tinh)

(2) Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức.

b) Dựa vào các từ in đậm, hãy tìm các cụm danh từ.

Gợi ý: hai chàng, một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh trưng, chín ngà, chín cựa, chín hồng mao, một đôi; thứ sáu, hai vợ chồng ông lão.

c) Các từ hai, một trăm, chín, một, sáu.. đứng ở vị trí nào trong cụm từ và bổ sung ý nghĩa gì?

Gợi ý: Các từ trên là số từ, bổ sung ý nghĩa về số lượng cho danh từ đứng sau nó.

d) Hãy mở rộng cụm từ một đôi về phía sau, ví dụ: một đôi đũa

đ) Từ đôi trong các cụm từ trên có phải là số từ không? vì sao?

Gợi ý: một đôi, một đôi đũa là các cụm danh từ. Phần trung tâm gồm có đôi là danh từ chỉ đơn vị, đũa là danh từ chỉ sự vật, một là số từ.

e) Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ. Khi biểu thị thứ tự, số từ đứng sau danh từ, ví dụ: thứ sáu.

Chú ý phân biệt giữa số từ với những danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng, ví dụ một đôi: đôi không phải là số từ, là danh từ chỉ đơn vị (một đôi đũa). Các danh từ chỉ đơn vị có ý nghĩa gắn với số lượng thường gặp như: đôi, tá, cặp, chục,...

f) Lấy ví dụ về cụm danh từ có các từ tá, cặp, chục.

Gợi ý:

một tá bút chì
một cặp bánh giày
một chục trứng gà


2. Lượng từ

a) Ví dụ:

[...] Các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm bé tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa.

(Thạch Sanh)

b) Dựa vào các từ in đậm, hãy xác định các cụm danh từ.

Gợi ý: các hoàng tử; những kẻ thua trận; cả mấy vạn tướng lĩnh

c) So sánh các từ in đậm trên với số từ (về vị trí so với danh từ, về ý nghĩa).

Gợi ý: Các từ in đậm trên là lượng từ, chúng giống với số từ ở vị trí cùng đứng trước danh từ, khác với số từ ở ý nghĩa:

Số từ chỉ số lượng hoặc thứ tự của sự vật;
Lượng từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.
d) Đặt các cụm danh từ có các lượng từ trên vào mô hình cụm danh từ:

đ) Người ta chia lượng từ thành hai nhóm: nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể (ví dụ: cả, tất cả, tất thảy,...) và nhóm chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối (ví dụ: các, những, mọi, mấy, mỗi, từng,...).

f) Đặt 3 câu trong đó có lượng từ mang ý nghĩa toàn thể, 3 câu có lượng từ mang ý nghĩa tập hợp hay phân phối.

Gợi ý:

Câu có lượng từ mang ý nghĩa toàn thể như: Tết nguyên đán, tất cả học sinh được nghỉ học một tuần.
Câu có lượng từ mang ý nghĩa tập hợp hay phân phối như: Cô giáo chủ nhiệm căn dặn từng học sinh trước khi nghỉ hè.


II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Câu 1. Tìm số từ có trong bài thơ sau. Chúng thuộc loại số từ nào?

Không ngủ được

Một canh... hai canh... lại ba canh,Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành;Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.

(Hồ Chí Minh)

Gợi ý:

Số từ chỉ số lượng: một canh, hai canh, ba canh, năm cánh;
Số từ chỉ thứ tự: canh bốn, canh năm.,


Câu 2. Các từ in đậm trong hai dòng thơ sau thuộc loại số từ nào? Chúng được dùng với ý nghĩa ra sao?

Con đi trăm núi ngàn kheChưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm

(Tố Hữu)

Gợi ý: Các từ trăm, ngàn, muôn là số từ chỉ số lượng, có ý nghĩa tượng trưng cho số lượng rất nhiều.


Câu 3. So sánh ý nghĩa của từ "từng" và "mỗi" trong hai câu sau:

a) Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi [...].

(Sơn Tinh, Thuỷ Tinh)

b) Một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng rút lui mỗi người một ngả.

(Sự tích Hồ Gươm)

Gợi ý: Điểm giống nhau về ý nghĩa giữa hai từ này là chỉ sự tách ra từng sự vật, từng cá thể. Khác nhau là: từng mang ý nghĩa lần lượt, có trình tự, hết cái này đến cái khác còn mỗi mang ý nghĩa nhấn mạnh sự tách biệt, không có nghĩa lần lượt theo trình tự.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
5

Bài soạn "Số từ và lượng từ" số 3

1. Số từ

- Khái niệm: Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật.

- Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ. Khi biểu thị thứ tự, số từ đứng sau danh từ.

- Cần phân biệt số từ với những danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng.


2. Lượng từ

- Khái niệm: Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.

- Dựa vào vị trí trong cụm danh từ, có thể chia lượng từ thành hai nhóm:

+ Nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể;

+ Nhóm chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối.


Bài 1 trang 128 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Các từ được in đậm trong những câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào trong câu? Chúng đứng ở vị trí nào trong cụm từ và bổ sung ý nghĩa gì?
a) Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, vua bảo: “Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi”...
(Sơn Tinh, Thủy Tinh)
b) Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức.
(Thánh Gióng)
Trả lời
Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho danh từ đứng sau nó để biểu thị số lượng sự vật, hoặc biểu thị thứ tự.
Hai: Đứng trước danh từ: chàng: Biểu thị số lượng sự vật
Một trăm: Đứng trước danh từ: ván cơm nếp ; Biểu thị số lượng sự vật
Một trăm: Đứng trước danh từ: nếp bánh chưng; Biểu thị số lượng sự vật
Chín: Đứng trước danh từ: ngà, cựa, hồng mao; Biểu thị số lượng sự vật
Một: Đứng trước danh từ: đôi; Biểu thị số lượng sự vật
Sáu: Đứng sau danh từ: Hùng Vương; Biểu thị thứ tự


Bài 2 trang 128 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Từ đôi trong câu a có phải là số từ không? Vì sao? (Gợi ý: cần xem xét vị trí và ý nghĩa của từ trong cụm từ.)
Trả lời
Một đôi là các cụm danh từ. Phần trung tâm gồm có đôi là danh từ chỉ đơn vị, một là số từ.
=> Như vậy từ đôi trong câu (a) không phải số từ.

Bài 3 trang 128 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Tìm thêm các từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ đôi, ví dụ: tá.
Trả lời
Lấy ví dụ về cụm danh từ có các từ tá, cặp, chục.
+ Một tá bút chì
+ Một cặp bánh giày
+ Một chục trứng gà

II. Lượng từ
Bài 1 trang 128 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Nghĩa của các từ in đậm trong những câu dưới đây có gì giống và khác nghĩa của số từ?
[…] Các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa.
(Thạch Sanh)
Trả lời
Các cụm danh từ là:
+ các hoàng tử
+ những kẻ thua trận
+ cả mấy vạn tướng lĩnh
Các từ in đậm trên là lượng từ, chúng giống với số từ ở vị trí cùng đứng trước danh từ, khác với số từ ở ý nghĩa:
+ Số từ chỉ số lượng hoặc thứ tự của sự vật;
+ Lượng từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.

Bài 2 trang 129 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Xếp các từ in đậm nói trên vào mô hình cụm danh từ. Tìm thêm những từ có ý nghĩa và công dụng tương tự.
Trả lời
Đặt các cụm danh từ có các lượng từ trên vào mô hình cụm danh từ:
+ Câu có lượng từ mang ý nghĩa toàn thể như: Tết nguyên đán, tất cả học sinh được nghỉ học một tuần.
+ Câu có lượng từ mang ý nghĩa tập hợp hay phân phối như: Cô giáo chủ nhiệm căn dặn từng học sinh trước khi nghỉ hè.

Luyện tập
Bài 1 trang 129 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Tìm số từ trong bài thơ sau. Xác định ý nghĩa của các số từ ấy.
Không ngủ được
Một canh… hai canh… lại ba canh (a),
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành;
Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,
Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.
(Hồ Chí Minh)

Chú thích:
(a) canh: đơn vị cổ đo thời gian, mỗi canh bằng 1/5 độ dài của đêm.
Trả lời
+ Số từ chỉ số lượng: một canh, hai canh, ba canh, năm cánh.
+ Số từ chỉ thứ tự: canh bốn, canh năm.

Bài 2 trang 129 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Các từ in đậm trong hai dòng thơ sau được dùng với ý nghĩa như thế nào?
Con đi trăm núi ngàn khe
Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm.
(Tố Hữu)
Trả lời
Các từ trăm, ngàn, muôn là số từ chỉ số lượng, có ý nghĩa tượng trưng cho số lượng rất nhiều.

Bài 3 trang 129 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Qua hai ví dụ sau, em thấy nghĩa của các từ từng và mỗi có gì khác nhau?
a) Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi […].
(Sơn tinh, Thủy Tinh)
b) Một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng rút lui mỗi người một ngả.
(Sự tích Hồ Gươm)
Trả lời
– Giống nhau về ý nghĩa giữa hai từ này là chỉ sự tách ra từng sự vật, từng cá thể.
– Khác nhau là:
+ từng mang ý nghĩa lần lượt, có trình tự, hết cái này đến cái khác.
+ mỗi mang ý nghĩa nhấn mạnh sự tách biệt, không có nghĩa lần lượt theo trình tự.

Bài 4 trang 130 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Chính tả (nghe – viết): Lợn cưới, áo mới (cả bài).
Trả lời
Các em cần lưu ý một số từ khó để tránh sai lỗi chính tả:
Lợn cưới, áo mới
Có anh tính hay khoe của. Một hôm, may được cái áo mới, liền đem ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai đi qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm.
Đang tức tối, chợt thấy một anh, tính cũng hay khoe, tất tưởi chạy đến hỏi to:
– Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?
Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo:
– Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả!
(Theo Truyện cười dân gian Việt Nam)

Tổng kết

Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ. Khi biểu thị thứ tư, số từ đứng sau danh từ. Cần phải phân biệt số từ với những danh từ chỉ đơn vị gần với ý nghĩa số lượng.
Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật. Dựa vào vị trí trong cụm danh từ thì có thể chia lượng từ thành nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể và nhóm chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
6

Bài soạn "Số từ và lượng từ" số 2

I. SỐ TỪ

Trả lời câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ được in đậm trong các câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào trong câu? Chúng đứng ở vị trí nào trong cụm từ và bổ sung ý nghĩa gì?

a) Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, vua bảo: “Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi”.

(Sơn Tinh, Thủy Tinh)

b) Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức.

(Thánh Gióng)

Trả lời:

Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho danh từ:

- (hai) chàng

- (một trăm) ván cơm nếp

- (một trăm) nệp bánh chưng

- (chín) ngà

- (chín) cựa

- (chín) hồng mao

- (một) đôi.

- (sáu) Hùng Vương


Trả lời câu 2 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Từ đôi trong câu "... mỗi thứ một đôi" có phải là số từ không? Vì sao?

Trả lời:

Từ đôi trong "một đôi" không phải là số từ vì nó mang ý nghĩa đơn vị và đứng ở vị trí của danh từ chỉ đơn vị.

Trả lời câu 3 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm thêm các từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ đôi.

Trả lời:

Một số từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như đôi: tá, cặp, chục


II. LƯỢNG TỪ

Trả lời câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Nghĩa của các từ in đậm trong các câu văn trên có gì giống và khác nghĩa của số từ?

"[...] Các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thiết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn ăn.”

Trả lời:

Các từ in đậm trong câu giống với số từ: đứng trước danh từ.

- Tuy nhiên, nó có điểm khác với số từ:

+ Số từ: chỉ số lượng hoặc thứ tự sự vật.

+ Các từ in đậm: chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật, chỉ một cách ước chừng. Đó chính là các lượng từ.


Trả lời câu 2 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Xếp các từ in đậm nói trên vào mô hình cụm danh từ. Tìm thêm những từ có ý nghĩa và công dụng tương tự

Trả lời:

Xếp các từ in đậm vào mô hình cụm danh từ:

- Căn cứ vào bảng ta thấy các lượng từ chia thành hai loại:

+ Lượng từ chỉ ý nghĩa toàn thể: cả, tất cả, toàn thể...

+ Lượng từ chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối: các, mỗi, từng...


III. LUYỆN TẬP

Trả lời câu 1 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm số từ trong bài thơ sau. Xác định ý nghĩa của những số từ ấy.

Không ngủ được

Một canh… hai canh… lại ba canh

Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành;

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.

(Hồ Chí Minh)

Lời giải chi tiết:

Số từ có trong bài thơ:

- một canh, hai canh, ba canh, năm canh: số từ chỉ số lượng.

- canh bốn, canh năm: số từ chỉ số thứ tự.


Trả lời câu 2 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ in đậm trong hai dòng thơ sau được dùng với ý nghĩa như thế nào?

Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm

(Tố Hữu)

Lời giải chi tiết:

Các từ in đậm trong hai dòng thơ: trăm, ngàn, muôn đều được dùng để chỉ số lượng nhiều, rất nhiều.


Trả lời câu 3 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Qua hai ví dụ sau, em thấy nghĩa của các từ từng và mỗi có gì khác nhau?

a) Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi [...].

b) Một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi cùng các tướng rút lui mỗi người một ngả.

Lời giải chi tiết:

- Giống: chỉ sự tách ra của sự vật, vật thể

- Khác nhau là:

+ Từng: mang ý nghĩa chỉ trình tự, lần lượt, thứ tự từ cái này tới cái khác

+ Mỗi: mang ý nghĩa nhấn mạnh sự tách biệt, không có nghĩa lần lượt theo trình tự

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Danh sách các Cửa hàng trái cây sạch và an toàn tại quận Long Biên, Hà Nội

Tỉnh/Thành: Hà Nội

22/10/2020

Category: N/A

Trái cây có rất nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và các vitamin nên nó sẽ giúp bạn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, giảm nguy cơ mắc bệnh tật. Bổ sung trái cây vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Trái cây là chất xơ phong phú và nó có lượng calo thấp nên nó cũng đặc biệt có lợi cho những người muốn giảm cân mà vẫn tràn đầy năng lượng. Không chỉ thế, ăn trái cây hàng ngày còn giúp bạn tránh được nhiều bệnh tật mà con người dễ mắc phải: ung thư, các bệnh về tim mạch, tăng cường

Danh sách các Cửa hàng trái cây sạch và an toàn tại quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tỉnh/Thành: Hà Nội

22/10/2020

Category: N/A

Trái cây có rất nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và các vitamin nên nó sẽ giúp bạn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, giảm nguy cơ mắc bệnh tật. Bổ sung trái cây vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Trái cây là chất xơ phong phú và nó có lượng calo thấp nên nó cũng đặc biệt có lợi cho những người muốn giảm cân mà vẫn tràn đầy năng lượng. Không chỉ thế, ăn trái cây hàng ngày còn giúp bạn tránh được nhiều bệnh tật mà con người dễ mắc phải: ung thư, các bệnh về tim mạch, tăng cường

Danh sách các Địa chỉ sửa chữa điện thoại uy tín nhất quận Thủ Đức, TP. HCM

Tỉnh/Thành: N/A

21/10/2020

Category: N/A

Trong xã hội hiện đại, mỗi người đều có trong tay những chiếc điện thoại thông minh nhưng điều làm bạn băn khoăn đó là khi chiếc điện thoại hỏng bạn không biết nên sửa ở đâu. Chính vì thế, ngày hôm nay Chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một số trung tâm sửa điện thoại tốt nhất tại Quận Thủ Đức HCM. Mong rằng có thể giúp bạn giải quyết được những vấn đề mà chiếc điện thoại của bạn gặp phải.

Danh sách các Địa chỉ in thiệp cưới đẹp và uy tín nhất quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tỉnh/Thành: Hà Nội

21/10/2020

Category: N/A

Thiệp cưới là kết quả của một cuộc tình đẹp. Thiệp cưới như sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim lại với nhau và nó cũng là điểm bắt đầu cho cuộc sống hôn nhân của đôi bạn trẻ. Thiệp cưới sẽ là ấn tượng đầu tiên của cô dâu chú rể tới các vị khách mời . Vì thế cặp đôi nào cũng mong muốn có một tấm thiệp cưới đẹp, lịch thiệp, sang trọng trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. Hãy tham khảo bài viết sau nó sẽ giúp bạn có những lựa chọn tuyệt vời với những mẫu thiệp cưới đẹp và uy tín nhất quận Cầu Giấy, Hà N

Danh sách các Cửa hàng trái cây sạch và an toàn tại Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

21/10/2020

Category: N/A

Một trong những lý do để bạn ăn trái cây hàng ngày là ngăn ngừa các bệnh tim mãn tính. Vậy nên nếu có thể sử dụng trái cây sạch cho gia đình và bản thân thì đó là sự lựa chọn tốt. Sau đây sẽ là những cửa hàng trái cây sạch và an toàn tại Hải Phòng để phục vụ cho nhu cầu chính bản thân mình.

Danh sách các Cửa hàng trái cây sạch và an toàn tại TP. Vinh, Nghệ An

Tỉnh/Thành: Nghệ An

21/10/2020

Category: N/A

Trái cây có được rất nhiều lợi ích như chống oxy hoá và lão hoá, bảo vệ tim, tốt cho thai kỳ và phụ nữ sau sinh (nhiều acid folic), bổ mắt, tốt cho hệ tiêu hoá, chống mất nước, tốt cho bệnh nhân tiểu đường, hạn chế bệnh viêm khớp, hỗ trợ giảm cân, đẹp da, tăng cường hệ miễn dịch, giảm táo bón, tốt cho bệnh nhân viêm loét dạ dày, phòng ngừa và hỗ trợ cho bênh nhân ung thư,... Trái cây rất tốt và chúng ta thường tìm kiếm trái cây sạch bởi thị trường rất nhiều sự lựa chọn chưa thật sự tối ưu nhất cho sức khỏe của mình. Vậy n

Danh sách các Bài soạn: "Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng" lớp 6 hay nhất

Tỉnh/Thành: N/A

21/10/2020

Category: N/A

Văn bản "Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng" trích từ thiên thứ 8, trong tập “Nam Ông mộng lục” của Hồ Nguyên Trừng - con trai trưởng của Hồ Quý Ly. Tác phẩm được sáng tác trong thời gian ông ở Trung Quốc. Truyện “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng” ca ngợi phẩm chất cao quý của vị Thái y lệnh họ Phạm: không chỉ có tài chữa bệnh mà quan trọng hơn là có lòng thương yêu và quyết tâm cứu sống người bệnh tới mức không sợ quyền uy, không sợ mang vạ vào thân. Mời các bạn tham khảo một số bài soạn hay nhất đã được Chúng tôi tổn

Danh sách các Bài soạn "Cụm động từ" lớp 6 hay nhất

Tỉnh/Thành: N/A

21/10/2020

Category: N/A

Động từ là từ dùng để biểu thị hoạt động, trạng thái thường được dùng trong câu ở vị trí vị ngữ của câu khi cần miêu tả hoạt động, trạng thái của sự vật, hiện tượng, con người như: chim đang hót, em bé đang chạy, gió đang thổi,… Động từ góp phẫn diễn tả trạng thái, hành vi, cử chỉ. Tuy nhiên, giống như danh từ, động từ cũng có cụm động từ để góp phần nhấn mạnh những đặc điểm, sắc thái ý nghĩa về thời gian, địa điểm, đối tượng,… Trong chương trình Ngữ văn lớp 6 tập 1, chúng ta được tìm hiểu về động từ, t

Danh sách các Công ty chuyên visa du lịch Mỹ uy tín nhất TP. HCM

Tỉnh/Thành: N/A

21/10/2020

Category: Du Lịch

Nhu cầu đi du lịch Mỹ của công dân Việt Nam ngày càng cao. Tuy nhiên việc xin visa đi Mỹ ngày càng trở nên khó khăn bởi sự thắt chặt và kiểm soát chặt chẽ của luật pháp tại Mỹ trong khi hầu hết những người xin visa hiểu biết rất hạn chế về luật pháp và cách xin visa đi Mỹ. Và vì thế, để giúp bạn giải quyết khó khăn này, trong bài viết ngày hôm nay, Chúng tôi xin giới thiệu danh sách các công ty chuyên visa du lịch Mỹ uy tín nhất TP. HCM.

Danh sách các Shop thời trang trung niên đẹp nhất tại TP. Vinh, Nghệ An.

Tỉnh/Thành: Nghệ An

20/10/2020

Category: Shop

Con người ta càng có tuổi thì càng khó lựa đồ hơn bởi lúc này cơ thể không còn được son sắc như xưa. Nhưng đừng lo chúng tôi sẽ gợi ý cho các bạn một vài shop thời trang trung niên đẹp nhất tại TP Vinh, Nghệ An thoải mái cho các bạn lựa chọn.

Danh sách các trường mầm non song ngữ tốt nhất quận 8, Tp HCM

Tỉnh/Thành: N/A

20/10/2020

Category: N/A

Thực tế cho thấy, bất cứ ba mẹ nào cũng đều mong muốn con có thể phát triển toàn diện trong môi trường giáo dục chất lượng và được tiếp cận với phương pháp giáo dục hiện đại trên thế giới. Đó là lý do khiến hàng loạt trường mầm non song ngữ tại TP HCM ra đời. Tuy nhiên, đâu mới thực sự là trường mầm non song ngữ tốt nhất cho con yêu? Cùng Chúng tôi tìm hiểu những trường mầm non song ngữ tốt nhất quận 8, Tp HCM nhé.

Danh sách các mẫu thiệp đẹp kèm lời chúc ý nghĩa nhất cho ngày 20 tháng 11

Tỉnh/Thành: N/A

20/10/2020

Category: N/A

Ngày 20 tháng 11 đang đến gần, đây là dịp để học sinh trên khắp mọi miền đất nước tri ân thầy cô, gửi những món quà nhỏ cùng lời chúc, lời cảm ơn chân thành nhất đến những người cha, người mẹ thứ 2 của mình - Người đã dìu dắt và dạy dỗ chúng ta những bài học, những kiến thức vô cùng quý giá. Hãy tham khảo những mẫu thiệp chúc mừng đẹp nhất để dành cho thầy cô vào dịp 20 tháng 11 này các bạn nhé!

Danh sách các phim thần thoại hay nhất Trung Quốc

Tỉnh/Thành: N/A

20/10/2020

Category: Phim

Phim thần thoại là dòng phim có nội dung được xây dựng từ những câu chuyện thần thoại, kể về các vị thần, anh hùng,... phản ánh đậm nét quan niệm của người xưa về nguồn gốc của thế giới và đời sống của con người. Dưới đây là top những bộ phim thần thoại hay nhất của Trung Quốc chắc chắn sẽ làm bạn thích thú.

Danh sách các Khách sạn, homestay có hồ bơi đẹp nhất tại Hội An

Tỉnh/Thành: N/A

20/10/2020

Category: N/A

Hội An là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều địa danh như Nhà cổ Tấn Ký, Biển An Bàng, Cù Lao Chàm, Bảo tàng lịch sử văn hóa Hội An, Hội quán Triều Châu… Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm khách sạn, homestay tại đây ngoài chất lượng ra mà còn thích có hồ bơi thì đọc bài viết dưới đây là điều quá hợp lý. Cùng điểm qua một số khách sạn, homestay Hội An có hồ bơi dưới đây!

Danh sách các Bài soạn "Mẹ hiền dạy con" lớp 6 hay nhất

Tỉnh/Thành: N/A

20/10/2020

Category: N/A

Truyện "Mẹ hiền dạy con" là tác phẩm của Mạnh Tử - bậc hiền triết thuộc thể loại tự sự xuất xứ từ "Liệt Nữ truyện" của Trung Quốc thời phong kiến trung đại. Truyện kể về mẹ Mạnh Tử là người mẹ, người thầy với tấm lòng yêu thương con hết mực. Bà có ý thức về việc dạy dỗ con từ nhỏ - một người phụ nữ bình dị mà khéo léo, sâu sắc trong cách dạy con. Mời các bạn tham khảo một số bài soạn "Mẹ hiền dạy con" hay nhất đã được Chúng tôi tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Danh sách các Bài soạn "Động từ" lớp 6 hay nhất

Tỉnh/Thành: N/A

20/10/2020

Category: N/A

Giống như danh từ, tính từ,... thì động từ cũng đóng một vai trò quan trọng trong ngữ pháp tiếng Việt. Tìm hiểu và nghiên cứu về động từ giúp các bạn học sinh hiểu rõ mục đích của văn bản, củng cố kiến thức và biết sử dụng đúng khi viết văn. Mời các bạn tham khảo một số bài soạn "Động từ" hay nhất mà Chúng tôi đã tổng hợp dưới đây để chuẩn bị tốt nhất nội dung tiết học.

Danh sách các Shop gấu bông đẹp nhất quận Gò Vấp, TP. HCM

Tỉnh/Thành: N/A

19/10/2020

Category: Shop

Gấu bông là món quà đáng yêu ai cũng thích. Gấu bông thường được tặng vào dịp sinh nhật, lễ tốt nghiệp, giáng sinh, 1/6,... và hầu như ai cũng đều "tan chảy" trước những chú gấu long lanh, dễ thương ấy. Không chỉ là quà tặng gấu bông còn là đồ chơi yêu thích của trẻ em. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều các loại gấu trôi nổi, kém chất lượng. Và giữa muôn vàn mẫu mã việc tìm kiếm một chú gấu bông vừa chất lượng, vừa đẹp lại vừa rẻ là điều khiến nhiều người phải đau đầu. Chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn da

Danh sách các Quán trà sữa giá sinh viên tại Làng đại học Quốc gia TP.HCM

Tỉnh/Thành: N/A

19/10/2020

Category: N/A

Làng đại học Thủ Đức là ngôi nhà chung của rất nhiều sinh viên. Cũng bởi vậy mà các hàng quán mọc lên như nấm xung quanh khu vực này, đặc biệt là các quán trà sữa. Một ly trà sữa thơm béo sẽ là “liều thuốc tinh thần” khiến chúng ta bớt căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày dài học tập và làm việc. Vậy bạn đã biết những quán trà sữa giá sinh viên khu vực Làng đại học chưa? Hãy cùng Chúng tôi tìm hiểu về những địa điểm này nhé.

Danh sách các Shop bán hoa hồng sáp đẹp nhất TP. HCM

Tỉnh/Thành: N/A

18/10/2020

Category: Shop

Hoa hồng sáp thơm được gọi là hoa vĩnh cửu được phủ lớp sáp thơm, hoa sáp giữ mùi hương lâu và không hỏng như hoa thật. Hãy thể hiện tình thương yêu của mình với ba mẹ, thầy cô, vợ và cả người yêu bằng những bông hoa sáp vĩnh cửu ý nghĩa này nhé!

Danh sách các Bài soạn "Con hổ có nghĩa" lớp 6 hay nhất

Tỉnh/Thành: N/A

16/10/2020

Category: N/A

"Con hổ có nghĩa" là tác phẩm của Vũ Trinh (1759 – 1828), một nhà nho quê ở làng Xuân Lan, huyện Lang Tài, trấn Kinh Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh). Truyện thuộc loại ngụ ngôn, mượn chuyện loài vật để nhằm đề cao ân nghĩa trong đạo làm người. Nhân vật truyện được tác giả miêu tả trực tiếp qua ngôn ngữ của mình hoặc hành động hay đối thoại của nhân vật. Cái lạ và cũng là điều lôi cuốn người đọc là tình cảm và cách đối xử với người cứu mạng của loài động vật vốn xem con người là thực phẩm của chúng. Mời các bạn tham khảo m

Vay tien cmnd