Danh sách các Bài soạn "Danh từ" (tiếp theo) lớp 6 hay nhất

Danh từ trong tiếng Việt có vai trò quan trọng trong việc đóng góp nên sự giàu đẹp của tiếng Việt. Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu danh từ về đặc điểm cũng như loại danh từ sự vật… Để củng cố thêm kiến thức về phần danh từ, bài học tiếp theo sẽ đi sâu tìm hiểu về đặc điểm và phân loại của danh từ, ôn lại kiến thức cũ, bổ sung và tìm hiểu đúng bản chất về danh từ. Mời các bạn tham khảo một số bài soạn "Danh từ" (tiếp theo) hay nhất mà Chúng tôi đã tổng hợp trong bài viết dưới đây để chuẩn bị tốt nội dung tiết h

1

Bài soạn "Danh từ" (tiếp theo) số 6

Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học ở bậc Tiểu học, hãy điền các danh từ ở câu trên vào bảng phân loại ở SGK trang 108.

Đọc câu văn sau:

Vua nhớ công ơn tráng sĩ, phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở làng Gióng, nay thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Trả lời:

– Các danh từ đươc điền vào trong bảng như sau:

Danh từ chung: Vua, công ơn, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện.

Danh từ riêng: Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội.


Câu 2: Nhận xét về cách viết các danh từ riêng trong câu trên.

Trả lời:

Trong câu đã dẫn, chữ cái đầu tiên của tất cả các bộ phận tạo thành danh từ riêng (chữ cái đầu tiên của tất cả các tiếng tạo thành danh từ riêng) đều được viết hoa.


Câu 3: Nhắc lại quy tắc viết hoa đã học, cho ví dụ minh hoạ cụ thể.

– Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.– Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài.– Quy tắc viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, các danh hiệu, giải thưởng, huân chương,…

Trả lời:

Quy tắc viết hoa:

Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam: Viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên của tiếng.

Ví dụ: Lê Hoài Nam, Huế, Đà Nẵng…

Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài:

– Nếu là tên người, địa phương Trung Quốc phiên âm qua từ Hán Việt viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên tạo nên tiếng.

Ví dụ: Đặng Tiểu Bình, Bắc Kinh…

– Tên người, tên địa lí phiên âm qua tiếng Việt:

+ Tên người: Chỉ viết hoa những chữ cái đầu tiên của họ, đệm và tên, ví dụ: A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin.

+ Tên địa lí: Chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên, giữa các tiếng có thể có hoặc không có gạch nối, ví dụ: Mixixipi, Đanuýp, Vác-sa-va…

Tên các cơ quan, tổ chức, các danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Viết hoa chữ cái dầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này, ví dụ: Liên hợp quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đội Thiêu niên…


Luyện tập bài Danh từ tiếp theo trang 109, 110 SGK Văn 6

Bài 1: Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong câu văn ở bài tập 1.

Trả lời:

– Các danh từ chung: Ngày xưa, miền, đất, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tèn.

– Các danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.


Bài 2: Các từ được in đậm được đây có phải là danh từ riêng hay không? Vì sao?

a) Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Hoạ Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

b) Nàng Út bẽn lẽn dâng lên vua mâm bánh nhỏ.

c) […] Khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng Cháy.

Trả lời:

Các từ in đậm:

a) Chim, Mây, Nước, Hoa

b) Út

c) Cháy

Đều là những danh từ riêng vì chúng được dùng để gọi tên riêng của một sự vật cá biệt, duy nhất mà không phải dùng để gọi chung một loại sự vật.


Bài 3: Có bạn chép đoạn thơ trong SGK trang 110 của nhà thơ Tố Hữu mà quên viết hoa một số danh từ riêng. Em hãy viết lại các danh từ riêng ấy cho đúng.

Trả lời:

Đoạn thơ được viết lại như sau:

Ai đi Nam Bộ

Tiền Giang, Hậu Giang

Ai vô Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng

Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp Việt Bắc Việt Nam mồ ma giặc Pháp Nơi chôn rau cắt rốn của ta!

Ai đi Nam – Ngãi, Bình – Phú, Khánh Hòa

Ai vô Phan Giang, Phan Thiết

Ai lên Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc

Khu Năra dằng dặc khúc ruột miền Trung

Ai về với quê hương ta tha thiết

Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng…

Ai vô đó với đồng bào đồng chí

Nói với Nửa -Việt Nam yêu quý

Rằng nước ta là của chúng ta

Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa!

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Liên kết: Vay tiền bằng CMND
2

Bài soạn "Danh từ" (tiếp theo) số 2

Phần I: DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG

Trả lời câu 1 (trang 108 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Dựa vào kiến thức đã học ở bậc Tiểu học, hãy điền các danh từ ở câu trên vào bảng phân loại:

Vua nhớ công ơn tráng sĩ, phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở làng Gióng, nay thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

BẢNG PHÂN LOẠI

Danh từ chung: vua,…

Danh từ riêng: Hà Nội,…

Lời giải chi tiết:

Các danh từ đươc điền vào trong bảng như sau:

Danh từ chung: vua, công ơn, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện.

Danh từ riêng: Hà Nội, Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm.


Trả lời câu 2 (trang 108 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Nhận xét về cách viết các danh từ riêng trong câu trên.

Lời giải chi tiết:

Trong câu đã dẫn, chữ cái đầu tiên của tất cả các bộ phận tạo thành danh từ riêng (chữ cái đầu tiên của tất cả các tiếng tạo thành danh từ riêng) đều được viết hoa.


Trả lời câu 3 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Nhắc lại quy tắc viết hoa đã học, cho ví dụ minh hoạ cụ thể.

Lời giải chi tiết:

Quy tắc viết hoa:

- Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam: Viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên của tiếng.

Ví dụ: Lê Hoài Nam, Huế, Đà Nẵng...

- Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài:

- Nếu là tên người, địa phương Trung Quốc phiên âm qua từ Hán Việt viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên tạo nên tiếng.

Ví dụ: Đặng Tiểu Bình, Bắc Kinh...

- Tên người, tên địa lí phiên âm qua tiếng Việt:

+ Tên người: Chỉ viết hoa những chữ cái đầu tiên của họ, đệm và tên, ví dụ: A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin.

+ Tên địa lí: Chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên, giữa các tiếng có thể có hoặc không có gạch nối, ví dụ: Mixixipi, Đanuýp, Vác-sa-va...

- Tên các cơ quan, tổ chức, các danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Viết hoa chữ cái dầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này, ví dụ: Liên hợp quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đội Thiêu niên...


Phần II: LUYỆN TẬP

Trả lời câu 1 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong câu văn sau:

Ngày xưa, / ở / miền / đất / Lạc Việt / cứ / như / bây giờ / là / Bắc Bộ / nước / ta, / có / một / vị / thần / thuộc / nòi / rồng, / con trai / thần / Long Nữ, / tên / là / Lạc Long Quân.

(Con Rồng cháu Tiên)

Lời giải chi tiết:

- Các danh từ chung: ngày xưa, miền, đất, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tên.

- Các danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.


Trả lời câu 2 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ được in đậm được đây có phải là danh từ riêng hay không? Vì sao?

a) Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Hoạ Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

b) Nàng Út bẽn lẽn dâng lên vua mâm bánh nhỏ.

c) [...] Khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng Cháy.

Lời giải chi tiết:

Các từ in đậm:

a) Chim, Mây, Nước Hoa

b) Út

c) Cháy

Đều là những danh từ riêng vì chúng được dùng để gọi tên riêng của một sự vật cá biệt, duy nhất mà không phải dùng để gọi chung một loại sự vật.


Trả lời câu 3 (trang 110 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Có bạn chép đoạn thơ trong SGK- tr.110 SGK Ngữ văn 6 tập 1 của nhà thơ Tố Hữu mà quên viết hoa một số danh từ riêng. Em hãy viết lại các danh từ riêng ấy cho đúng

Lời giải chi tiết:

Đoạn thơ được viết lại như sau:

Ai đi Nam Bộ

Tiền Giang, Hậu Giang

Ai vô thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng

Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp

Việt Bắc Việt Nam mồ ma giặc Pháp

Nơi chôn rau cắt rốn của ta!

Ai đi Nam - Ngãi, Bình - Phú, Khánh Hoà

Ai vô Phan Giang, Phan Thiết

Ai lên Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc

Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung

Ai về với quê hương ta tha thiết

Sông Hương, bến Hải, cửa Tùng...

Ai vô đó với đồng bào đồng chí

Nói với nửa -Việt Nam yêu quý

Rằng nước ta là của chúng ta

Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà!

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
3

Bài soạn "Danh từ" (tiếp theo) số 5

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
Danh từ chỉ sự vật gồm danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương...
Khi viết danh từ riêng, ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Cụ thể:
- Đối với tên người, tên địa lí Việt Nam, tên địa lí nước ngoài phiên âm qua Hán Việt: Viết hoa chữ cái đầu tiền của mỗi tiếng.
- Đối với tền người, tên địa lí nước ngoài phiên âm trực tiếp, không qua ăm Hán Việt: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó; nếu bộ phận gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.
• Tên riêng của các cơ quan, tổ chức, giải thưởng lớn, danh hiệu, huân chương... thường là một cụm từ. Chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này đểu được viết hoa.


II. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU CÂU HỎI

Câu 1.
Điền danh từ trong câu sau vào bảng phân loại
Vua nhớ công ơn tráng sĩ, phong là Phù Đổng Thiền Vương và lập đền thờ ngay ở Làng Gióng, nay thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
(Thánh Gióng)
BẢNG PHÂN LOẠI
Danh từ chung: Vua, làng, tráng sĩ, xã, huyện, đền thờ, công ơn
Danh từ riêng: Hà Nội, Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Gia Lâm, Phù Đổng


III. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP
Câu 1.
Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong câu sau
Ngày xưa/ở/miền/đất/Lạc Việt/cứ/nhu/bây giờ/là/Bắc Bộ/nước/ta/có/một/vị/thần/thuộc/nòi/rồng/con trai/thần/Long/Nữ/tên/là/Lạc Long Quân/
(Con Rồng, cháu Tiên)
+ Danh từ chung: Ngày xưa, miền, đất, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tên.
+ Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.

Câu 2. Các từ in đậm dưới đây có phải là danh từ riêng không? Vì sao?
a) Chim, Mây, Nước, và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Hoạ Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.
(Võ Quảng)
Nàng Út bẽn lẽn dâng lên nhà vua mâm bánh nhỏ.
(Nàng út làm bánh ót)
[...] Khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng Cháy.
(Thánh Gióng)
+ Các từ: Chim, Mây, Nước, Hoa, Hoạ Mi, út, vốn là danh từ chung - tên gọi một loại sự vật - nhưng trong trường hợp này lại là danh từ riêng vì được dùng để gọi tên của nhân vật trong truyện.
+ Cháy vốn là một động từ nhưng ở trong trường hợp này là danh từ riêng -> dùng để gọi tên địa phương.

Câu 3. Có bạn chép đoạn thơ sau của nhà thơ TỐ Hữu, mà quên viết hoa một số danh từ riêng. Em hãy viết lại các danh từ rỉểng ấy cho đúng.
Muốn sửa lại đúng lỗi của bạn chúng ta cần ghi nhớ quy tắc viết hoa, bài sửa:
Ai đi Nam Bộ
Tiền Giang, Hậu Giang
Ai vô thành phố
Hồ Chí Minh
rực rỡ tên vàng.
Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp Việt Bắc, miền Nam, mồ ma giặc Pháp Nơi chôn rau cắt rốn của ta!
Ai đi Nam - Ngãi, Bình - Phú, Khánh Hoà
Ai vô Phan Rang, Phan Thiết
Ai lên Tây Nguyên, Công Turn, Đắc Lắc
Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung
Ai về với quê hương ta tha thiết
Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng
Ai vô đó nói với đồng bào, đồng chí
Nói với nửa - Việt Nam yêu quý
Rằng: nước ta là của chúng ta
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà!

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
4

Bài soạn "Danh từ" (tiếp theo) số 4

Bài tập

1. Bài tập 1, trang 109, SGK.

2. Bài tập 2, trang 109 -110, SGK.

3. Bài tập 3, trang 110, SGK.

4. Cho tên các tổ chức, cơ quan, trường học sau :

- phòng giáo dục và đào tạo huyện Từ Liêm

- bộ giáo dục và đào tạo

- nhà xuất bản quân đội nhân dân

- Trường trung học cơ sở trần hưng đạo

Hãy viết hoa tên các cơ quan, trường học đó theo đúng quy tắc đã học.

5. Tại sao cách viết từ tiếng Việt trong câu sau lại khác nhau ?

Em luôn cố gắng học tốt môn Tiếng Việt để sử dụng tiếng Việt ngày một hay hơn.


Gợi ý làm bài

Câu 1. Trước hết, HS tìm các danh từ trong câu rồi phân loại những danh từ tìm được thành hai nhóm :

- Danh từ chung (tên gọi chung của một loại sự vật), ví dụ : ngày xưa, miền,...

- Danh từ riêng (tên gọi riêng của một người, một vật, một địa phương,...), ví dụ : Lạc Việt,...


Câu 2. - Các từ chim, mây, nước, hoa đã được cá thể hoá để chỉ những nhân vật cụ thể.

- Các từ út, cháy vốn không phải là danh từ riêng, nhưng trong các câu b, c, chúng được dùng để chỉ một người và một làng cụ thể.


Câu 3. HS đọc kĩ đoạn thơ đã cho, tìm danh từ riêng ; tốt nhất nên gạch dưới các danh từ riêng trong đoạn, rồi viết hoa các danh từ riêng đã tìm được.

Lưu ý : Có những danh từ chung như bến, cửa khi được ghép thành tên riêng vẫn viết hoa theo quy tắc viết tên riêng. Ví dụ : Bến Hải, cửa Tùng,...


Câu 4. Dựa vào quy tắc đã nêu trong SGK để viết hoa cho đúng. (Tên tổ chức thường là một cụm từ, ta viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ đó.)

HS, trước hết, hãy chia các cụm từ đã cho thành các bộ phận. Ví dụ : trường/ trung học cơ sở/ trần hưng đạo.

Sau đó viết hoa chữ cái đầu tiên của từng bộ phận.

Lưu ý : Trong tên tổ chức có thể có tên người hoặc tên địa lí. Đối với những tên này, ta viết hoa theo quy tắc viết tên người, tên địa lí - viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng. Ví dụ : Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo.


Câu 5. Chú ý: Chữ cái đầu của tên môn học phải viết hoa. Ví dụ : môn Vật lí, môn Lịch sử...

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
5

Bài soạn "Danh từ" (tiếp theo) số 3

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Danh từ chung và danh từ riêng

1.1. Dựa vào những kiến thức đã học ở bậc Tiểu học, hãy điền các danh từ sau vào bảng phân loại:

Vua nhớ công ơn tráng sĩ, phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở làng Gióng, nay thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Bảng phân loại

Danh từ chung: Công ơn, vua, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện

Danh từ riêng: Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Gia Lâm, Hà Nội


1.2. Nhận xét về cách viết các danh từ riêng trong câu trên.

Danh từ riêng viết hoa, danh từ chung nếu đứng đầu câu thì viết hoa (Vua).


1.3. Nhắc lại các quy tắc viết hoa đã học, cho ví dụ minh họa. Cụ thể:

Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.
Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài.
Quy tắc viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, các danh hiệu, giải thưởng, huân chương…
Trả lời:

Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam ==> Viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên của họ, tên đệm, tên.
Ví dụ: Nguyễn Văn An, Hà Nội, Tiền Giang
Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài ==> Tên người, tên địa lí phiên âm qua tiếng việt chí viết hoa chữ cái đầu tiên cúa họ, đệm, tên (Giữa các tiếng có thế có hoặc không có dấu nối)
Ví dụ: Bắc Kinh, Mát-xcơ-va,Ô-ba-ma...
Quy tắc viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, các danh hiệu, giải thưởng, huân chương…==> Tên các cơ quan tổ chức, các danh hiệu, giải thưởng, huân huy chương viết hoa chữ cái đầu tiên của tiếng đầu tiên.
Ví dụ: Trường Trung học cơ sở Quang Trung, Báo Tuổi trẻ…


2. Ghi nhớ

Danh từ chỉ sự vật gồm danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương...
Khi viết danh từ riêng, ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Cụ thể:
Đối với tên người, tên địa lí Việt Nam, tên địa lí nước ngoài phiên âm qua Hán Việt: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng.
Đối với tên người, tên địa lí nước ngoài phiên âm trực tiếp, không qua âm Hán Việt: Viết hoa chữ cái dầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó; nếu bộ phận gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.
Tên riêng của các cơ quan, tổ chức, giải thưởng lớn, danh hiệu, huân chương... thường là một cụm từ. Chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này đều được viết hoa.


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: (Trang 109 - SGK Ngữ văn 6 tập 1) Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong câu sau:

Ngày xưa, / ở / miền / đất / Lạc Việt / cứ / như / bây giờ / là / Bắc Bộ / nước / ta / có 1 một / vị / thần / thuộc / nòi / rồng / con trai / thần / Long Nữ, / tên / là / Lạc Long Quân.

Bài làm:
Danh từ chung: Ngày xưa, miền, đất, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tên.
Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.


Câu 2: (Trang 109 - SGK Ngữ văn 6 tập 1) Các từ in đậm dưới đây có phải là danh từ riêng không? Vì sao?a. Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Họa Mi đã làm cho tất cá bừng tỉnh giấc.(Võ Quảng)b. Nàng Út bẽn lẽn dâng lên vua mâm bảnh nhỏ.(Nàng Út làm bánh ót)c. [...] Khi ngựa thét ra lứa, lứa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng Cháy.(Thánh Gióng)
Bài làm:
Các từ: Chim, Mây, Nước, Hoa, hoạ Mi, Út, vốn là danh từ chung - tên gọi một loại sự vật. Nhưng trong câu văn này được dùng để gọi tên riêng của nhân vật nên được dùng như danh từ riêng
Cháy vốn là một động từ nhưng ở trong trường hợp này Cháy -tên làng, là danh từ riêng ==> dùng để gọi tên địa phương.


Câu 3: (Trang 110 - SGK Ngữ văn 6 tập 1) Có bạn chép đoạn thơ sau của nhà thơ Tố Hữu, mà quên viết hoa một số danh từ riêng. Em hãy viết lại các danh từ riêng ấy cho đúng. Muốn sửa lại đúng lỗi của bạn chúng ta cần ghi nhớ quy tắc viết hoa, bài sửa:

Ai đi Nam Bộ

Tiền giang, hậu giang

Ai vô thành phố

Hồ Chí Minhrực rỡ tên vàng.

Ai về thăm bưng biền đồng tháp

Việc Bắc, miền Nam, mồ ma giặc pháp

Nơi chôn rau cắt rốn của ta!

Ai đi Nam - Ngãi, Bình - Phú, khánh hoà

Ai vô phan rang, phan thiết

Ai lên tây nguyên, công tum, đắc lắc

Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung

Ai về với quê hương ta tha thiết

Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng

Ai vô đó nói với đồng bào, đồng chí

Nói với Nửa - Việt nam yêu quý

Rằng: nước ta là của chúng ta

Nước việt nam dân chủ cộng hoà!
Bài làm:
Sửa lại đoạn thơ như sau:

Ai đi Nam Bộ

Tiền Giang, Hậu Giang

Ai vô thành phố

Hồ Chí Minhrực rỡ tên vàng.

Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp

Việc Bắc, miền Nam, mồ ma giặc Pháp

Nơi chôn rau cắt rốn của ta!

Ai đi Nam - Ngãi, Bình - Phú, Khánh Hoà

Ai vô Phan Rang, Phan Thiết

Ai lên Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc

Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung

Ai về với quê hương ta tha thiết

Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng

Ai vô đó nói với đồng bào, đồng chí

Nói với nửa - Việt Nam yêu quý

Rằng: nước ta là của chúng ta

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà!

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
6

Bài soạn "Danh từ" (tiếp theo) số 1

Câu 1 (trang 108 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Danh từ chung: công ơn, vua, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện
Danh từ riêng: Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Gia Lâm, Hà Nội

Câu 2 (trang 108 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các danh từ riêng được viết hoa.


Câu 3 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Quy tắc viết hoa:

  • Tên người, địa lí Việt Nam: viết hoa tất cả các chữ cái đầu: Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Hà Nội, ...
  • Tên người, tên địa lí nước ngoài, đã phiên âm Hán Việt: viết hoa như tên người, địa lí Việt Nam: Mao Trạch Đông, Tư Mã Thiên, Bắc Kinh, ...
  • Tên người, tên địa lí nước ngoài phiên âm trực tiếp: viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận hình thành tên đó: Mác-xim Go-rơ-ki, Pa-ri, ...
  • Tên các cơ quan, tổ chức, danh hiệu, giải thưởng, huân chương...: viết hoa chữ cái đầu của từ có tác dụng phân biệt, khu biệt: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,...

Luyện tập

Câu 1 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

- Danh từ chung: Ngày xưa, miền, đất, bây giờ, vị thần, nòi, rồng, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tên.

- Danh từ riêng: Lạc Việt, Long Nữ, Bắc Bộ, Lạc Long Quân.


Câu 2 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ in đậm có phải là danh từ riêng hay không?

a. Có. Vì là tên các nhân vật cụ thể được xem là danh từ riêng.

b. Có. Vì là tên riêng của nhân vật.

c. Có. Vì là tên riêng của một làng.


Câu 3 (trang 110 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các danh từ riêng bạn đã quên viết hoa: Tiền Giang, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Pháp, Khánh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết, Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc, Trung, Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng, Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Danh sách các địa chỉ phun môi đẹp nhất tại Hà Tĩnh

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

24/10/2020

Category: N/A

Với một đôi môi xinh xắn và quyến rũ bạn có thể tự tin đến bất kì nơi đâu. Nhưng nếu sử dụng son môi quá nhiều sẽ gây hại cho đôi môi của bạn. Và chắc hẳn bạn đã từng nghe nói đến phương pháp phun môi có thể sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề này, nhưng liệu rằng bạn đã tìm được địa chỉ làm đẹp nào có thể thực hiện cho bạn một đôi môi đẹp nhất hay chưa?. Cùng đọc bài viết dưới đây của Chúng tôi để tìm những địa chỉ phun môi đẹp nhất tại Hà Tĩnh nhé.

Danh sách các Thương hiệu thức ăn dành cho gia cầm uy tín và chất lượng nhất Việt Nam

Tỉnh/Thành: N/A

23/10/2020

Category: N/A

Việt Nam là một đất nước nông nghiệp và ngành chăn nuôi chiếm ưu thế lớn trong nền kinh tế nước nhà đặc biệt là chăn nuôi gia cầm. Vấn đề mấu chốt mà các nhà chăn nuôi quan tâm chính là lựa chọn loại thức ăn nào cho gia cầm để đạt hiệu quả kinh tế cao, phòng chống dịch bệnh. Cùng Chúng tôi tìm hiểu một số thương hiệu thức ăn dành cho gia cầm tốt nhất tại Việt Nam nhé.

Danh sách các viên uống cấp ẩm cho da được săn lùng nhất hiện nay

Tỉnh/Thành: N/A

23/10/2020

Category: N/A

Làn da của phái đẹp luôn cần được cung cấp độ ẩm cần thiết, đặc biệt là ở trong mùa mất nước, oi bức như mùa hè, chính vì vậy mà các loại kem dưỡng ẩm, mặt nạ dưỡng ẩm... ti tỉ những sản phẩm cấp nước cho da đều được các chị em ưu ái. Thường thì các loại mỹ phẩm của phái đẹp có hình thức truyền thống là bôi, xịt chủ yếu tác động ngoài da nhưng nay các chị em có thêm dạng thức mới cung cấp độ ẩm tận sâu bên trong, đó là những viên thuốc cấp ẩm kiêm chống lão hóa phục vụ nhu cầu làm đẹp của phái đẹp chúng mình

Danh sách các quán bánh trứng gà non ngon nhất Sài Gòn

Tỉnh/Thành: N/A

23/10/2020

Category: N/A

Với hình dáng bề ngoài cực kỳ bắt mắt khi ăn thì trong xốp ngoài giòn đặc biệt ngon bánh trứng gà non đang tạo cơn sốt trong các tín đồ ăn vặt bởi hương vị tươi nguyên của trứng quyện với sữa, nhân xốp mềm thơm ngọt dịu. Dưới đây, Chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn những tiệm bánh trứng gà non ngon “toẹt zời ông mặt trời” nhé!

Danh sách các dầu gội trị rụng tóc Nhật Bản hiệu quả nhất hiện nay

Tỉnh/Thành: N/A

23/10/2020

Category: N/A

Rụng tóc luôn là nỗi ám ảnh của nhiều chị em phụ nữ khi mà mái tóc óng ả ngày nào giờ đây đã không còn như trước. Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh việc điều trị bằng thuốc, bạn nên thử sử dụng một số sản phẩm dầu gội ngăn rụng tóc. Đặc biệt là dòng dầu gội ngăn rụng tóc đến từ xứ sở hoa anh đào. Với thành phần lành tính an toàn cho da và mái tóc, những loại dầu gội Nhật Bản đã tạo được thành công lớn trong thị trường nội địa. Gần đây những tín đồ làm đẹp nước ta đang tiếp tục "lăng xê" xu hướng sử d

Danh sách các địa chỉ ăn thạch găng ngon và chất lượng nhất Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

23/10/2020

Category: N/A

Với người Hải Phòng, thạch găng là quà vặt thường mang nhiều kỷ niệm ấu thơ. Với ưu điểm là giá cả phải chăng, hương vị lạ miệng, thơm mát, giúp giải khát ngày hè, nó đã thu hút cho mình một lượng người yêu thích vô cùng lớn. Những miếng thạch mềm mượt, xanh mướt, ăn cùng nước đường ngọt dịu như tan chảy nơi đầu lưỡi khiến ta khó mà cầm lòng được. Tham khảo top 7 địa chỉ ăn thạch găng ngon và chất lượng nhất Hải Phòng để thưởng thức món ăn thơm ngon mà bình dị này nha!

Danh sách các địa chỉ chụp ảnh gia đình đẹp nhất tại Hải Dương

Tỉnh/Thành: Hải Dương

23/10/2020

Category: N/A

Chụp ảnh gia đình là điều vô cùng ý nghĩa và quan trong nhất mà mỗi gia đình lên làm, giúp bạn nhớ về tình cảm gia đình hạnh phúc nhất của mình. Hiện nay các gia đình hiện đại đang có xu hướng chụp ảnh gia đình để lưu giữ lại những hình ảnh người thân thương yêu của mình, còn bạn bạn đã tìm cho mình được địa điểm chụp ảnh gia đình ở Hải Dương chưa?. Hãy đọc bài viết sau đây của Chúng tôi để tìm hiểu một số địa chỉ chuyên chụp ảnh gia đình đẹp nhất tại Hải Dương nhé.

Danh sách các bài văn tả hoa dướng dương hay nhất

Tỉnh/Thành: N/A

23/10/2020

Category: N/A

Có một loài hoa dù ở bất kì nơi đâu, dù bất kì mùa nào cũng luôn hướng về mặt trời. Loài hoa ấy luôn tỏa sáng, rực rỡ và là biểu tượng cho sự vươn lên, cho những khát khao của cuộc sống. Đó chính là hoa hướng dương. Vẻ đẹp của nó trường tồn cùng thời gian và là nguồn cảm hứng sáng tác dồi dào trong dòng chảy thi, ca, nhạc, họa,... Vậy trong các bài văn miêu tả của các em học sinh, loài hoa mặt trời này hiện lên như thế nào, mời các bạn cùng tham khảo một số bài văn tả hoa hướng dương được Chúng tôi tổng hợp trong bài viết sau.

Danh sách các Cửa hàng trái cây sạch và an toàn tại quận Long Biên, Hà Nội

Tỉnh/Thành: Hà Nội

22/10/2020

Category: N/A

Trái cây có rất nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và các vitamin nên nó sẽ giúp bạn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, giảm nguy cơ mắc bệnh tật. Bổ sung trái cây vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Trái cây là chất xơ phong phú và nó có lượng calo thấp nên nó cũng đặc biệt có lợi cho những người muốn giảm cân mà vẫn tràn đầy năng lượng. Không chỉ thế, ăn trái cây hàng ngày còn giúp bạn tránh được nhiều bệnh tật mà con người dễ mắc phải: ung thư, các bệnh về tim mạch, tăng cường

Danh sách các Cửa hàng trái cây sạch và an toàn tại quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tỉnh/Thành: Hà Nội

22/10/2020

Category: N/A

Trái cây có rất nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và các vitamin nên nó sẽ giúp bạn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, giảm nguy cơ mắc bệnh tật. Bổ sung trái cây vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Trái cây là chất xơ phong phú và nó có lượng calo thấp nên nó cũng đặc biệt có lợi cho những người muốn giảm cân mà vẫn tràn đầy năng lượng. Không chỉ thế, ăn trái cây hàng ngày còn giúp bạn tránh được nhiều bệnh tật mà con người dễ mắc phải: ung thư, các bệnh về tim mạch, tăng cường

Danh sách các Địa chỉ sửa chữa điện thoại uy tín nhất quận Thủ Đức, TP. HCM

Tỉnh/Thành: N/A

21/10/2020

Category: N/A

Trong xã hội hiện đại, mỗi người đều có trong tay những chiếc điện thoại thông minh nhưng điều làm bạn băn khoăn đó là khi chiếc điện thoại hỏng bạn không biết nên sửa ở đâu. Chính vì thế, ngày hôm nay Chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một số trung tâm sửa điện thoại tốt nhất tại Quận Thủ Đức HCM. Mong rằng có thể giúp bạn giải quyết được những vấn đề mà chiếc điện thoại của bạn gặp phải.

Danh sách các Địa chỉ in thiệp cưới đẹp và uy tín nhất quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tỉnh/Thành: Hà Nội

21/10/2020

Category: N/A

Thiệp cưới là kết quả của một cuộc tình đẹp. Thiệp cưới như sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim lại với nhau và nó cũng là điểm bắt đầu cho cuộc sống hôn nhân của đôi bạn trẻ. Thiệp cưới sẽ là ấn tượng đầu tiên của cô dâu chú rể tới các vị khách mời . Vì thế cặp đôi nào cũng mong muốn có một tấm thiệp cưới đẹp, lịch thiệp, sang trọng trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. Hãy tham khảo bài viết sau nó sẽ giúp bạn có những lựa chọn tuyệt vời với những mẫu thiệp cưới đẹp và uy tín nhất quận Cầu Giấy, Hà N

Danh sách các Cửa hàng trái cây sạch và an toàn tại Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

21/10/2020

Category: N/A

Một trong những lý do để bạn ăn trái cây hàng ngày là ngăn ngừa các bệnh tim mãn tính. Vậy nên nếu có thể sử dụng trái cây sạch cho gia đình và bản thân thì đó là sự lựa chọn tốt. Sau đây sẽ là những cửa hàng trái cây sạch và an toàn tại Hải Phòng để phục vụ cho nhu cầu chính bản thân mình.

Danh sách các Cửa hàng trái cây sạch và an toàn tại TP. Vinh, Nghệ An

Tỉnh/Thành: Nghệ An

21/10/2020

Category: N/A

Trái cây có được rất nhiều lợi ích như chống oxy hoá và lão hoá, bảo vệ tim, tốt cho thai kỳ và phụ nữ sau sinh (nhiều acid folic), bổ mắt, tốt cho hệ tiêu hoá, chống mất nước, tốt cho bệnh nhân tiểu đường, hạn chế bệnh viêm khớp, hỗ trợ giảm cân, đẹp da, tăng cường hệ miễn dịch, giảm táo bón, tốt cho bệnh nhân viêm loét dạ dày, phòng ngừa và hỗ trợ cho bênh nhân ung thư,... Trái cây rất tốt và chúng ta thường tìm kiếm trái cây sạch bởi thị trường rất nhiều sự lựa chọn chưa thật sự tối ưu nhất cho sức khỏe của mình. Vậy n

Danh sách các Bài soạn: "Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng" lớp 6 hay nhất

Tỉnh/Thành: N/A

21/10/2020

Category: N/A

Văn bản "Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng" trích từ thiên thứ 8, trong tập “Nam Ông mộng lục” của Hồ Nguyên Trừng - con trai trưởng của Hồ Quý Ly. Tác phẩm được sáng tác trong thời gian ông ở Trung Quốc. Truyện “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng” ca ngợi phẩm chất cao quý của vị Thái y lệnh họ Phạm: không chỉ có tài chữa bệnh mà quan trọng hơn là có lòng thương yêu và quyết tâm cứu sống người bệnh tới mức không sợ quyền uy, không sợ mang vạ vào thân. Mời các bạn tham khảo một số bài soạn hay nhất đã được Chúng tôi tổn

Danh sách các Bài soạn "Cụm động từ" lớp 6 hay nhất

Tỉnh/Thành: N/A

21/10/2020

Category: N/A

Động từ là từ dùng để biểu thị hoạt động, trạng thái thường được dùng trong câu ở vị trí vị ngữ của câu khi cần miêu tả hoạt động, trạng thái của sự vật, hiện tượng, con người như: chim đang hót, em bé đang chạy, gió đang thổi,… Động từ góp phẫn diễn tả trạng thái, hành vi, cử chỉ. Tuy nhiên, giống như danh từ, động từ cũng có cụm động từ để góp phần nhấn mạnh những đặc điểm, sắc thái ý nghĩa về thời gian, địa điểm, đối tượng,… Trong chương trình Ngữ văn lớp 6 tập 1, chúng ta được tìm hiểu về động từ, t

Danh sách các Công ty chuyên visa du lịch Mỹ uy tín nhất TP. HCM

Tỉnh/Thành: N/A

21/10/2020

Category: Du Lịch

Nhu cầu đi du lịch Mỹ của công dân Việt Nam ngày càng cao. Tuy nhiên việc xin visa đi Mỹ ngày càng trở nên khó khăn bởi sự thắt chặt và kiểm soát chặt chẽ của luật pháp tại Mỹ trong khi hầu hết những người xin visa hiểu biết rất hạn chế về luật pháp và cách xin visa đi Mỹ. Và vì thế, để giúp bạn giải quyết khó khăn này, trong bài viết ngày hôm nay, Chúng tôi xin giới thiệu danh sách các công ty chuyên visa du lịch Mỹ uy tín nhất TP. HCM.

Danh sách các Shop thời trang trung niên đẹp nhất tại TP. Vinh, Nghệ An.

Tỉnh/Thành: Nghệ An

20/10/2020

Category: Shop

Con người ta càng có tuổi thì càng khó lựa đồ hơn bởi lúc này cơ thể không còn được son sắc như xưa. Nhưng đừng lo chúng tôi sẽ gợi ý cho các bạn một vài shop thời trang trung niên đẹp nhất tại TP Vinh, Nghệ An thoải mái cho các bạn lựa chọn.

Danh sách các trường mầm non song ngữ tốt nhất quận 8, Tp HCM

Tỉnh/Thành: N/A

20/10/2020

Category: N/A

Thực tế cho thấy, bất cứ ba mẹ nào cũng đều mong muốn con có thể phát triển toàn diện trong môi trường giáo dục chất lượng và được tiếp cận với phương pháp giáo dục hiện đại trên thế giới. Đó là lý do khiến hàng loạt trường mầm non song ngữ tại TP HCM ra đời. Tuy nhiên, đâu mới thực sự là trường mầm non song ngữ tốt nhất cho con yêu? Cùng Chúng tôi tìm hiểu những trường mầm non song ngữ tốt nhất quận 8, Tp HCM nhé.

Danh sách các mẫu thiệp đẹp kèm lời chúc ý nghĩa nhất cho ngày 20 tháng 11

Tỉnh/Thành: N/A

20/10/2020

Category: N/A

Ngày 20 tháng 11 đang đến gần, đây là dịp để học sinh trên khắp mọi miền đất nước tri ân thầy cô, gửi những món quà nhỏ cùng lời chúc, lời cảm ơn chân thành nhất đến những người cha, người mẹ thứ 2 của mình - Người đã dìu dắt và dạy dỗ chúng ta những bài học, những kiến thức vô cùng quý giá. Hãy tham khảo những mẫu thiệp chúc mừng đẹp nhất để dành cho thầy cô vào dịp 20 tháng 11 này các bạn nhé!

Vay tien cmnd